Όροι Χρήσης

Η εταιρία Digital Solutions (DigiSol) παρέχει υπηρεσίες διαδικτύου για εταιρική ή προσωπική χρήση Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές από τις υπηρεσίες όπως σχεδιασμό ιστοσελίδων (web design), φιλοξενία (web hosting), διαχείριση ιστοσελίδων και ιστολογίων (blogs), διαδικτυακή προώθηση (web marketing) κ.α.

Για όλες τις υπηρεσίες εκτός αυτών που είναι έτοιμα πακέτα, παρέχεται αναλυτική γραπτή προσφορά προς τους ενδιαφερόμενους με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες των υπηρεσιών και του κόστους.

Η DigiSol σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να αποκτήσετε χώρο φιλοξενίας για τη δική σας ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με την υπηρεσία Web Hosting. Χωρίς δεσμεύσεις συμβολαίων, μπορείτε να έχετε το δικό σας χώρο που θα φιλοξενήσει την ιστοσελίδα σας και χρησιμοποιείτε για προσωπική ή επαγγελματική χρήση. Οι χρήστες που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους παρουσία στο διαδίκτυο μέσα από τις υπηρεσίες της DigiSol, θα πρέπει να συμφωνούν και να αποδέχονται τους όρους που ακολουθούν, με σκοπό την καλή λειτουργία των υπηρεσιών φιλοξενίας, αλλά και της καλής συνεργασίας που θα ξεκινήσει με την εγγραφή τους. Οι παρακάτω όροι δεν έχουν σκοπό να δημιουργήσουν προβλήματα ή περιορισμούς στους χρήστες, αλλά να αποτρέψουν τυχόν παράνομες ή αθέμιτες ενέργειες.

Για την DigiSol

Η ιστοσελίδα της DigiSol (www.digisol.gr) καθώς και όλο το περιεχόμενό της που αφορά σε κείμενα, εικόνες, υλικό πολυμέσων, σχέδια κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τις διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από την εταιρία, η διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.

 • Ο χρήστης βεβαιώνει ότι το υλικό που θα ανεβάσει στο server της εταιρίας, θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται οποιαδήποτε επεξεργασία από την DigiSol. Η DigiSol έχει δικαίωμα πρόσβασης στα αρχεία του χρήστη.
 • Η DigiSol θα ενημερώσει μέσω E-mail το χρήστη σχετικά με τα στοιχεία και τη διαδικασία πρόσβασης στο χώρο φιλοξενίας των αρχείων του, καθώς και στη διαχείριση του λογαριασμού E-mail και FTP όπου προβλέπετε από το πακέτο φιλοξενίας.
 • Η DigiSol δεν είναι υποχρεωμένη σε εργασίες εγκατάστασης του περιεχομένου του χρήστη, ούτε σε θέματα τεχνικής υποστήριξης και στην περίπτωση που τα παραπάνω απαιτηθούν από το χρήστη, θα επιβαρύνονται από αντίστοιχες χρεώσεις.
 • Η DigiSol δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο που αναρτούν στο διαδίκτυο οι χρήστες και για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από αυτό. Επίσης δεν εγγυάται για την εγκυρότητα πληροφοριών που εμφανίζονται στους ιστότοπους των χρηστών που χρησιμοποιούν τους server της και των υπηρεσιών της.
 • Η DigiSol δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του συστήματος και δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία φιλοξενίας θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος, λόγω της ειδικής φύσης του διαδικτύου και των δικτύων μέσω των οποίων διανέμονται οι πληροφορίες.
 • Η DigiSol δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές από τη χρήση των υπηρεσιών της, στο περιεχόμενο και τα αρχεία που αναρτά ο χρήστης.
 • Η DigiSol δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και τεχνικής υποστήριξης και ο Πελάτης δεσμεύεται με την αποδοχή του παρόντος ότι δεν θα εγείρει κανενός είδους αξιώσεις.
 • Η DigiSol δεν είναι υποχρεωμένη στη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο περιεχόμενο του χρήστη. Επομένως ο χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για το περιεχόμενό του. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τη λήψη ή επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας, επιβαρύνεται με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Για το Χρήστη

Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο της Εταιρίας, τις υπηρεσίες που παρέχει και τους servers για:

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις
 • πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών
 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο
 • παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες
 • διακίνηση υλικού που αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, είναι πορνογραφικού, ρατσιστικού ή πειρατικού περιεχομένου (hacking, pirate softwares, warez sites, serial numbers), αφορά στη διακίνηση ναρκωτικών, την προσπάθεια παράνομης εισχώρησης σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αντιβαίνει σε οποιονδήποτε άλλο νόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η DigiSol διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς το χρήστη, την πρόσβασή του στο server και να διαγράψει όλο το περιεχόμενό του χωρίς καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο χρήστη από τις παραπάνω ενέργειες.
Ο χρήστης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί εφαρμογές που θα δημιουργούν προβλήματα στη διαχείριση πόρων του server, στη κίνηση δεδομένων και στη λειτουργία των υπόλοιπων χρηστών. Επίσης δεν θα πρέπει να εκτελεί οποιοδήποτε bit torrent εφαρμογή, track ή client. Απαγορεύετε η φιλοξενία ή διασύνδεση οποιονδήποτε παράνομων διακινούμενων αρχείων, να μην συμμετέχει σε καμιά δραστηριότητα που σχετίζεται με file-sharing & peer-to-peer δίκτυα.

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τη διακοπή παροχής της υπηρεσίας θα πρέπει να αποστείλει ένα e-mail με τα στοιχεία του domain του και το αίτημά του για λήξη αυτής. Μετά το αίτημα διακοπής της υπηρεσίας πραγματοποιείται διαγραφή του λογαριασμού και όλων των αρχείων.

Τέλος η DigiSol δεσμεύεται για το απόρρητο και τη μη κοινοποίηση προς τρίτους των προσωπικών στοιχείων που εισάγονται σε φόρμες επικοινωνίας και παραγγελίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη Δήλωση Απορρήτου.